Vil du være med og sikre framtidas kommunale tjenester med smarte og innovative IKT-løsninger? Bli med på laget som skal bygge et nytt fagmiljø for digitalisering og IKT på Innherred!

Digitale Innherred KO

Digitale Innherred er Innherredskommunenes felles avdeling for IKT og digitalisering. Enheten er organisert som et kommunalt oppgavefellesskap etter kommunelovens §19.

DIKO skal ivareta deltakende kommuners behov for drift, forvaltning og utvikling av IKT infrastruktur for å understøtte digitale løsninger i sektorenes tjenesteproduksjon. Oppgavefelleskapet skal bidra til digital transformasjon i alle deltakende kommuner.

Enheten leverer digitale tjenester til ca 7.000 ansatte og ca 8.000 elever i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa. Vi er i dag 19 medarbeidere lokalisert i Steinkjer og Levanger.

Innherredskommunene

Digitale Innherred KO er innherredskommunenes felles digitaliseringsmotor. Skulder ved skulder, skal vi sammen bygge fremtidens kommunale tjenester.