Kontakt oss

IT brukerstøtte

Sjekk gjerne driftsmeldinger på Intranett, eller spør en kollega for å få hjelp, og evt avdekke om flere opplever tilsvarende problem før du kontakter IT brukerservice. 

Digitalisering og prosjekt

Innherredskommunene skal lage sektorvise målbilder, slik at vi jobber i samme retning for sammen å skape utviklingen som må til. Våre løsningsarkitekter, prosjektledere og digitaliseringsrådgivere skal bistå slik at vi utnytter moderne teknologi, og løsningene vi allerede har, på best mulig måte. Sektorene selv jobber for å harmonisere sine arbeidsprosesser, slik at vi lettere kan utnytte de offentlige fellesløsningene og ha god kontroll på våre data, slik at disse igjen kan brukes til å videreutvikle tjenestene for innbyggerne våre. 

Tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjonsteamet sørger for at helheten funker. Fra nettverk og datasenter, til klienter. Når nye bygg planlegges, så er radioplanlegging en del av helheten som skaper brukbare lokaler for ansatte og brukere. Fagsystemene skal både være sikre og tilgjengelige. Klientene må fungere til sin bruk og være i produksjon.