Om Digitale Innherred KO

Digitale Innherred KO er Innherredskommunenes felles avdeling for IKT og digitalisering. Enheten er organisert som et kommunalt oppgavefellesskap etter kommunelovens §19.

Digitale Innherred KO skal ivareta deltakende kommuners behov for drift, forvaltning og utvikling av IKT infrastruktur for å understøtte digitale løsninger i sektorenes tjenesteproduksjon. Oppgavefelleskapet skal bidra til digital transformasjon i alle deltakende kommuner.

Enheten leverer digitale tjenester til ca 7.000 ansatte og ca 8.000 elever i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa. Vi er i dag 19 medarbeidere lokalisert i Steinkjer og Levanger.

Tilsammen bidrar vi på å utvikle de kommunale tjenestene for om lag 60.000 innbyggere i våre kommuner. 

Mer informasjon fra kommunene finner du på deres nettsider.